Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji

96.85

Opis

W publikacji omówiono:- zasady zmiany imienia lub nazwiska,- właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska,- zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej,- zaktualizowane opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczące imion i nazwisk.Opracowanie zostało wzbogacone o ogólną charakterystykę imion i nazwisk oraz wzory decyzji i pism w sprawie ich zmian. Uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądowe oraz prezentuje doświadczenia praktyków – kierowników urzędu stanu cywilnego.Autorki wyjaśniły zagadnienia stwarzających największe problemy interpretacyjne i wypracowały jednolite stanowisko w kwestiach powodujących trudności stosowania przepisów komentowanej ustawy w praktyce.Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów stanu cywilnego i organów administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką.

 


— Prawo i administracja–

protokół likwidacji środka trwałego wzór
, transakcja forward
, twardzina ograniczona forum
, kasa online od kiedy
, www.koniecswiata
, prawa pracownika
, wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia
, spartus gdańsk
, odrzucone imiona 2021
, serce z serc messenger
, adresowanie listu poleconego
, julia kobus wiek
, ile przerwy po 12 godzinach pracy w nocy
, gazeta wyborcza bydgoszcz kontakt
, polska ukraina na żywo
, whistle tłumaczenie
, rdu zus

yyyyy