Wymiary polityki społecznej. Wyd. 3, zaktualizowane (ebook)

32.00

Opis

W podręczniku przedstawiono:- znaczenie, modele, podmioty oraz instrumenty polityki społecznej,- problematykę zabezpieczenia społecznego oraz jego poszczególnych działów,- zagadnienia ubóstwa, edukacji, rynku pracy oraz stanowiące przedmiot polityki ludnościowej,- analizę paradygmatów oraz uwarunkowań współczesnej polityki społecznej.Spis treści: Wstęp 9Część IRozdział 1. Koncepcje modeli polityki społecznej 151.1. Czym jest polityka społeczna? 151.2. Istota modeli polityki społecznej 171.3. Typologia modeli polityki społecznej G. Espinga-Andersena i jej krytyka 191.4. Alternatywne typologie modeli polityki społecznej 231.5. Polska a modele polityki społecznej 25Zagadnienia do dyskusji 26Zalecana literatura 27Rozdział 2. Wielosektorowość podmiotów polityki społecznej 282.1. Znaczenie podmiotów polityki społecznej 282.2. Od państwowej do wielosektorowej polityki społecznej 292.3. Rodzina a podmioty polityki społecznej 362.4. Wielosektorowość w Polsce 38Zagadnienia do dyskusji 41Zalecana literatura 41Rozdział 3. Instrumentarium polityki społecznej 423.1. Podstawowe pojęcia 423.2. Klasyfikacje instrumentów 433.3. Wzajemne uzupełnianie się instrumentów 483.4. Warunki i ograniczenia stosowanych narzędzi 53Zagadnienia do dyskusji 55Zalecana literatura 56Część IIRozdział 4. Zagadnienia ogólne zabezpieczenia społecznego 594.1. Podstawowe pojęcia 594.2. Elementy i techniki systemu zabezpieczenia społecznego 614.3. Podmioty zabezpieczenia społecznego 634.4. Funkcje i klasyfikacje świadczeń 654.5. Instrumenty zabezpieczenia społecznego 664.6. Modele zabezpieczenia społecznego 684.7. Zasady dostępu do świadczeń zabezpieczenia społecznego według prawa UE 684.8. Obecne zadania zabezpieczenia społecznego 70Zagadnienia do dyskusji 74Zalecana literatura 74Rozdział 5. Ubezpieczenia społeczne w Polsce 755.1. Cechy ubezpieczeń społecznych 755.2. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń społecznych 775.3. System zabezpieczenia emerytalnego 795.4. Świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 885.4.1. Świadczenia emerytalne i przedemerytalne 885.4.2. Świadczenia związane z chorobą i macierzyństwem 905.4.3. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 925.4.4. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego 94Zagadnienia do dyskusji 95Zalecana literatura 95Rozdział 6. Ubezpieczenia społeczne rolników 966.1. Zagadnienia ogólne 966.2. Charakterystyka wybranych świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników 976.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników 996.4. Specyficzne zasady ustalania świadczeń dla rolników 100Zagadnienia do dyskusji 102Zalecana literatura 102Rozdział 7. Pomoc społeczna 1037.1. Podstawowe pojęcia 1037.2. Cele pomocy społecznej 1047.3. Zakres przedmiotowy pomocy społecznej 1057.4. Charakterystyka wybranych świadczeń 107Zagadnienia do dyskusji 112Zalecana literatura 113Rozdział 8. Polityka wobec ubóstwa 1148.1. Różnice w definiowaniu ubóstwa 1148.2. Przyczyny oraz skutki ubóstwa 1178.3. Rodzaje ubóstwa 1218.4. Metody pomiaru ubóstwa 1238.4.1. Obiektywne i subiektywne linie ubóstwa 1238.4.2. Absolutne granice ubóstwa 1258.4.3. Relatywne granice ubóstwa 1268.5. Rozmiary i cechy ubóstwa w Polsce 1288.6. Instrumenty przeciwdziałania ubóstwu 1368.6.1. Wprowadzenie 1368.6.2. Wynagrodzenie minimalne 1398.6.3. Świadczenia społeczne jako instrument ograniczania ubóstwa 1438.6.4. Polityka podatkowa 1458.7. Podmioty i inicjatywy międzynarodowe w walce z ubóstwem 148Zagadnienia do dyskusji 156Zalecana literatura 156Rozdział 9. Ochrona zdrowia 1579.1. Podstawowe pojęcia i modele 1579.2. Cele, zadania i instrumenty ochrony zdrowia 1609.3. Rynek i regulacje państwowe w ochronie zdrowia 1639.4. Ochrona zdrowia w Polsce 1699.4.1. Organizacja i finansowanie 1699.4.2. Dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne 1729.4.3. Infrastruktura ochrony zdrowia 1749.5. Kierunki zmian w ochronie zdrowia 177Zagadnienia do dyskusji 178Zalecana literatura 179Rozdział 10. Polityka rynku pracy 18010.1. Wprowadzenie – podstawowe definicje 18010.2. Rodzaje bezrobocia 18410.3. Skutki bezrobocia 18810.4. Cele polityki rynku pracy 19110.5. Instrumenty rynku pracy 19210.6. Instrumenty polskiego rynku pracy 19610.7. Instrumenty aktywizujące niepełnosprawnych na polskim rynku pracy 20110.8. Polski rynek pracy w liczbach 203Zagadnienia do dyskusji 206Zalecana literatura 206Rozdział 11. Polityka edukacyjna 20711.1. Pojęcie edukacji, oświaty i polityki edukacyjnej 20711.2. Cele i instrumenty polityki edukacyjnej 20911.3. System oświatowy w Polsce 21311.4. Uwarunkowania polityki edukacyjnej w Polsce 216Zagadnienia do dyskusji 221Zalecana literatura 221Rozdział 12. Polityka ludnościowa 22212.1. Podstawowe pojęcia dotyczące polityki ludnościowej 22212.2. Podmioty polityki ludnościowej oraz zakres ich działalności 22612.3. Struktura ludności w Polsce – stan, tendencje i prognozy 22712.3.1. Podstawy analizy struktury ludnościowej – wskaźniki i inne dane 22712.3.2. Sytuacja demograficzna w Polsce – stan obecny i perspektywa zmian 22912.4. Cele i zadania polityki ludnościowej w warunkach współczesnych 23512.5. Instrumenty polityki ludnościowej 237Zagadnienia do dyskusji 238Zalecana literatura 239Rozdział 13. Polityka rodzinna 24013.1. Pojęcie rodziny 24013.2. Definicje polityki rodzinnej i jej miejsce w polityce społecznej i ludnościowej 24113.3. Zakres podmiotowy polityki rodzinnej 24413.4. Cele i instrumenty polityki rodzinnej 246Zagadnienia do dyskusji 253Zalecana literatura 253Część IIIRozdział 14. Wartości i paradygmaty w polityce społecznej 25714.1. Uwagi ogólne 25714.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne 26414.3. Bezpieczeństwo zewnętrzne 26714.4. Zagrożenie bezpieczeństwa rodziny 271Zagadnienia do dyskusji 278Zalecana literatura 278Rozdział 15. Perspektywy polityki społecznej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej 27915.1. Wprowadzenie 27915.2. Uwarunkowania o charakterze globalnym 28015.3. Uwarunkowania związane z integracją europejską 282Zagadnienia do dyskusji 286Zalecana literatura 286Spis rysunków 287Spis tabel 288

 


— Pozostałe E-booki–

mtu rzeszow
, cena barylki ropy brent
, co z pracownikami transgranicznymi
, prognozy walutowe 2019
, skoki narciarskie 2022 zakopane
, walizka 20 kg ryanair
, druk wniosek o urlop
, ograniczenia covid włochy
, pue zus 500+
, mlekovita lubawa
, podatek pit 5
, metro group

yyyyy