Administracyjnoprawne środki zapewnienia…

55.45

Opis

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych – meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organizacją takich imprez na całym świecie. Wyraz temu niejako daje Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – akt konieczny i kluczowy dla poprawy stanu bezpieczeństwa na tego typu imprezach, a jednocześnie w istotnych aspektach niejasny, niespójny i rodzący wątpliwości natury konstytucyjnej.Bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych, jaką od pewnego czasu obserwujemy w Polsce, to w pierwszej kolejności efekt stosowania przewidzianych w ustawie rozlicznych środków administracyjnoprawnych, co wpłynęło na wzrost jakości obiektów, na których się one odbywają, wymogów, jakie muszą spełniać organizatorzy, służby porządkowe i informacyjne, a także sami uczestnicy.”Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej” to pierwsza w Polsce monografia poświęcona w całości środkom administracyjnoprawnym zawartym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i celowości przyjętych rozwiązań w kontekście konieczności realizacji wartości

 


-jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.W książce zostało równocześnie scharakteryzowane miejsce środków administracyjnoprawnych z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w systemie prawa. Podniesione zostały także kwestie stosowania w praktyce oraz konstytucyjności niektórych z nich- w szczególności zakazu klubowego i uprawnienia wojewody do tzw. zamykania stadionów.–

2 maj wolny od pracy
, reprezentacja indii
, interwizja 2019
, bilety palenica bialczanska
, organek glupi
, korzyści dla polski z ue
, podatek dochodowy 32
, sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku vat
, polish holidays 2019
, korona królów 259
, ubezpieczenie samochodu mbank
, rb-z
, bransoletka solidarni z ukraina
, polskie kryminały autorzy
, polonus krynica warszawa
, kopalnia soli bochnia temperatura
, który rok się przedawnia w 2022
, teatr kwadrat online umrzeć ze śmiechu
, podole 60
, wniosek rg of
, pomysły na tablice rejestracyjne

yyyyy