Kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego

26.43

Opis

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego i kompetencji nadzorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Aktualność badań naukowych w tym zakresie nie budzi żadnych wątpliwości. Warto zaznaczyć, że po pierwsze tematyka ta w takim ujęciu nie była przedmiotem tak szerokiej analizy w polskiej nauce prawa, a po drugie obszar problemów związanych z nadzorem bankowym jest szczególnie aktualny po globalnym kryzysie z 2008 roku. Dlatego, charakterystyka naukowa i analiza systemowa zagadnień związanych z nadzorem finansowym jest szczególnie ważna dla współczesnego prawa bankowego i prawa rynku finansowego, mając na względzie zapewnienie stabilności systemu finansowego (bankowego) oraz właściwą ochronę konsumenta na rynku usług finansowych w Polsce.Oczywistą konsekwencją rozwoju stosunków finansowych jest transformacja ryzyka bankowego, w tym systemowego, co wymaga terminowego stanowienia i stosowania prawa w celu dostosowania systemu nadzoru bankowego i zapewnienia jego zgodności z realiami gospodarczymi. Dlatego szczególną uwagę, mając na uwadze także ostatnie kryzysy finansowe (światowe i regionalne), należy poświęcić kompetencjom organów nadzoru w sferze monitoringu i niwelowania ryzyk systemowych.Z recenzji dr. hab. Edvardasa Juchneviciusa, prof. UG AUTOR PAULINA DANILUK TYTUŁ KOMPETENCJE NADZORCZE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WYDAWCA UMCS ROK WYDANIA 2020 OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 254 EAN 9788322793770 Znajdź podobne według klucza: PAULINA_DANILUK UMCS (389729)

 


— Ekonomia i biznes–

nie wiem czy to świat zwariował tekst
, zus epu
, polish id
, cytaty najpiękniejsze
, święta majowe wolne od pracy
, zwolnienia vat

yyyyy