zasady Jazdy Konnej cz.1

75.80

Opis

Zasady Jazdy Konnej Część 1Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i koniaPodręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.Jest adresowany do:- instruktorów szkolenia podstawowego- instruktorów sportu jeździeckiego- trenerów II klasyOddawane do rąk czytelnika materiały szkoleniowe są tłumaczeniem 27 wydania obowiązującego w Niemczech podstawowego podręcznika dla szkoleniowców, zawodników i sędziów. Podręcznik Zasady jazdy konnej został wydany przez Niemiecką Federację Jeździecką. O wartości podręcznika świadczy osiągnięta liczba wydań. Tłumaczenie polskie dotyczy ostatniego wydania podręcznika, które jest najobszerniejszym spośród wszystkich wydań i zostało uzupełnione o doświadczenia wynikające z tak długiego okresu stosowania. Niemiecki Związek Jeździecki należy obecnie do jednej z największych organizacji sportowych, skupiającej tysiące członków z tysiącami zarejestrowanych koni. System szkoleniowy wypracowany w Niemczech w połączeniu z osiągnięciami hodowlanymi zaowocował wieloma najwyższej rangi sukcesami na arenie międzynarodowej. Tak więc przedstawione w opracowaniu podstawowe zasady szkolenia koni i jeźdźców zostały zweryfikowane przez praktykę i mogą być śmiało polecane do stosowania w codziennej praktyce przez wszystkich miłośników i użytkowników koni. Jest ono cennym współczesnym uzupełnieniem wielu pozycji, które pojawiły się w ostatnich dziesięciu latach na polskim rynku wydawniczym oraz prawie zapomnianych, ale znakomitych podręczników majora Leona Kona Jazda konna (1953) oraz majora Adama Królikiewicza Jeździec i koń w terenie i skoku (1958). Tłumaczenie powstało z inicjatywy Wacława Pruchniewicza – trenera, sędziego, szkoleniowca Polskiego Związku Jeździeckiego, który przez kilkanaście lat przebywał w Austrii i mógł dokładnie zapoznać się z systemem szkoleniowym obowiązującym w tym kraju, jak również w Niemczech, który prowadzi ich jeźdźców do sukcesów międzynarodowych.Spis treściUwagi ogólnePodstawowe wyszkolenie jeźdźcaPodstawowe ćwiczeniaPodstawowe wyszkolenie koniaPrzygotowanie do uczestnictwa w zawodachZasady Jazdy Konnej Część 2Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i koniaPodręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.Podręcznik adresowany do:- instruktorów sportu jeździeckiego- trenerów II klasy- trenerów I klasyOtrzymujecie Państwo kolejną, drugą część podręcznika Zasady jazdy konnej poświęconą specjalistycznemu wyszkoleniu konia i jeźdźca w trzech podstawowych dyscyplinach sportu jeździeckiego – w ujeżdżeniu, skokach i wkkw. Jest to tłumaczenie najważniejszego opracowania szkoleniowego, Richtlinien fur Reiten und Fahren, wydanego przez Niemiecki Związek Jeździecki po raz pierwszy przed niemal 50 laty i ciągle uzupełnianego. Łączny nakład kolejnych wydań w Niemczech sięga setek tysięcy egzemplarzy. Pozycja ta uznawana jest obecnie za jeden z najlepszych na świecie podręczników teorii klasycznej jazdy konnej i jest tłumaczona na wiele języków. Również Polski Związek Jeździecki uznał jej wartość w kształceniu kadr szkoleniowych, niezbędnych dla rozwoju sportów konnych.Pierwsza część ukazała się na rynku polskim z podtytułem – Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia, druga zaś Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia. Obie części tworzą nierozerwalną całość. Pełne zrozumienie treści zawartych w II części wymaga dokładnego i szczegółowego przestudiowania I części podręcznika oraz znajomości innych zagadnień dziedziny hipologii, takich jak: anatomia, fizjologia, wychów i pielęgnacja, żywienie, psychologia, itp. Ponadto niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu teorii sportu.Spis treści:1. Ujeżdżenie1.1 Uwagi ogólne1.2 Zasady szkolenia1.3 Zaawansowane ćwiczenia ujeżdżeniowe1.4 Praca w ręku1.5. Rozwiązywanie problemów szkoleniowych1.6. Uczestnictwo w zawodach1.7 Uwagi końcowe2. Skoki przez przeszkody2.1 Uwagi ogólne2.2 Zasady szkolenia2.3 Cele szkoleniowe i zawartość treningów2.4 Rozwiązywanie problemów szkoleniowych2.5 Uczestnictwo w zawodach2.6 Uwagi końcowe3. Wymagania i założenia w dyscyplinie WKKW3.1 Uwagi ogólne3.2. Plan szkolenia i treningu3.3. Cele szkoleniowe i zawartość treningów3.4. Uczestnictwo w zawodach WKKW3.5. Roztrenowanie3.6. Odpowiedzialność jeźdźcaSkorowidzZasady Jazdy Konnej Część 3LonżowaniePodręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.Otrzymujecie Państwo kolejną, trzecią część podręcznika „Zasady jazdy konnej” poświęconą lonżowaniu. Zawiera on podstawowe zasady pracy z końmi na pojedynczej i na podwójnej lonży, z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty, a także z końmi woltyżerskimi.Jest to pierwszy na polskim rynku podręcznik traktujący tak wnikliwie problem lonżowania konia. Prawidłowe lonżowanie jest jednym z elementów wszechstronnego wyszkolenia konia. Pomaga również w doskonaleniu umiejętności jeździeckich, poprawianiu dosiadu i korygowaniu błędów. Niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny jeździeckiej i stopnia zaawansowania jest sposobem na osiągnięcie wzajemnego zaufania i harmonii pomiędzy człowiekiem, a koniem.Spis treści:Lonżowanie przy użyciu pojedynczej lonżyPraca na podwójnej lonżyLonżowanie koni woltyżerskichPraca na lonży z końmi trudnymi lub wymagającymi korektyJak nauczać jeździectwaPodręcznik dla instruktorów i trenerów jeździectwa.Książka zawiera konkretne porady i wskazówki przydatne w przygotowaniu zajęć tematycznych oraz niezbędne do tego celu informacje z dziedziny pedagogiki.Ponadto podręcznik zarysowuje podstawy anatomii, fizjologii i psychologii człowieka, jak również zagadnienia teorii ruchu.Spis treści:PrzedmowaWprowadzenieRola instruktoraBudowa i funkcjonowanie ciała ludzkiegoTeoria i nauka ruchuZrozumienie poprawnej i harmonijnej jazdy konnejEtapy wyszkolenia jeźdźcaTeoria nauczaniaPropozycje zajęć jazdy konnej dla różnych grup docelowychOrganizacja działalności szkoleniowejTeoria i planowanie treninguZałącznikiSchemat: „System szkoleniowy Polskiego Związku Jeździeckiego”Schemat: „Kadra szkoleniowa w sporcie jeździeckim”BibliografiaIndeks

 


— Sport–

chleb z chrupiącą skórką
, aplikacja kroki nagrody
, zasady przechowywania żywności
, szczepienia szwecja
, bon zlobkowy

yyyyy