zarządzanie zbiorami muzeum. Muzeologia. Teoria – Praktyka – Podręczniki. Tom 2

10.00

Opis

Seria MUZEOLOGIA. Teoria – praktyka – podręczniki. Tom 2 „Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej potrzebie kształtowania profesjonalnej praktyki w dziedzinie opieki nad obiektami o szczególnym znaczeniu dla kultury i upowszechnieniu związanych z nimi informacji” – pisze w Przedmowie Matassa. Zdanie to dobrze oddaje cel, dla którego powstał niniejszy podręcznik. Napisany z myślą o wielotysięcznej rzeszy muzeologów przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach europejskich, wprowadza jako podstawowe – pojęcia i postulaty odnoszące się do zarządzania muzeum, które w dotychczasowej praktyce uznawane były za „wymagania szczególne”. Pierwsza dekada XXI w. zapisze się zapewne jako okres z jednej strony biurokratyzacji” muzealnych działań, z drugiej jednak rosnącej świadomości, iż każde materialnie trwające dzieło, artefakt, dobro kultury i natury jest unikatowe i warte ochrony. Zarządzanie zbiorami muzeum przypomina pod wieloma względami zarządzanie miastem, strukturą sztucznie utworzoną, ale opartą na wrodzonej ludziom, naturalniej potrzebie porządkowania świata i wiedzy na jego temat. Dlatego tak ważne w tym procesie jest z jednej strony przestrzeganie ustalonych praw i reguł, z drugiej jednak zdrowy rozsądek i wrażliwość, których nie zastąpi żaden przepis. Dorota Folga-Januszewska SPIS TREŚCI Słowo wstępne do wydania polskiego PrzedmowaPodziękowania CZĘŚĆ IZARZĄDZANIE ZBIORAMI: ZASADY OGÓLNERozdział 1. Czym jest zarządzanie zbiorami?Zasady ogólne Wiedza o tym, co się posiada i jak to znaleźćZarys historiiPerspektywa międzynarodowaPodsumowanie Rozdział 2. Wymogi prawneZagadnienia ogólneMiędzynarodowe konwencje i rozporządzeniaPrawodawstwo oraz przepisy w Wielkiej BrytaniiPrawo do udziału w zysku z odsprzedaży dziełaPrawa autorskie Cło i akcyzaKonwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinamigatunków zagrożonych wyginięciem (CITES – Convention on InternationalTrade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) i dobra kulturyDobra kultury i system podatkowy w Wielkiej BrytaniiZabezpieczenie przed zajęciem (konfiskatą)Podsumowanie Rozdział 3. Zagadnienia etyczne Zasady ogólneSprzedaż i zbycie ze zbiorów (deakcesja)Należyta staranność Pochodzenie Podsumowanie Rozdział 4. Praktyka Zasady ogólne opieki nad zbiorami Zarządzanie ryzykiemUbezpieczenia i poręczenia (gwarancje)Zabezpieczanie zbiorów Zachowanie w wypadku zagrożenia Podsumowanie CZĘŚĆ IIZARZĄDZANIE ZBIORAMI: POSTĘPOWANIERozdział 5. Dokumentacja Zasady ogólnePolityka Procedury Systemy informatyczne Planowanie procesu dokumentacji Katalogowanie Oznaczanie i znakowanie Informacja o stanie zachowania obiektuSkontraUzupełnianie brakującej dokumentacji (dokumentacja retrospektywna)Podsumowanie Rozdział 6. Ruch obiektówZasady ogólneRuch obiektów w obrębie budynkuPrzenoszenie Planowanie i ocena ryzyka przemieszczeniaProceduryWyposażenie Ruch obiektów poza budynkiemPlanowanie i ocena ryzykaPakowanie do transportuTransportDokumentacjaPodsumowanieRozdział 7. MagazynowanieZasady ogólne Pomieszczenia magazynoweSystemy magazynowaniaWarunki klimatyczne otoczeniaInwentaryzacja (skontra)Materiały stwarzające zagrożenie Zasady zintegrowanej walki ze szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management)PodsumowanieRozdział 8. Pozyskiwanie do zbiorów Zasady ogólneWymogi prawne i etyczneUmowyProcedury Określenie znaczenia nabytku dla kolekcjiWpis katalogowyPochodzenieWspółwłasność obiektuDarowizny częścioweObiekty istniejące w wielu egzemplarzach, dzieła wydawane w nakładach i e -mediaZamówienie dziełaObiekty nieodebrane i daryPodsumowanie Rozdział 9. WypożyczeniaZasady ogólne Prawa i obowiązki stronPolityka wypożyczeńNależyta staranność w procesie wypożyczaniaProcedura wypożyczeniaRaport o metodach zabezpieczenia i warunkach środowiska w muzeum (facilities report)Warunki wypożyczenia Określenie wartości (wycena)Umowa wypożyczeniaUbezpieczenie i gwarancje (poręczenia)Wypożyczenia długoterminowe (depozyty)Kontrola stanu zachowania obiektuKurierzyPakowanie i transportZwrot obiektówDokumentacja wypożyczeńPodsumowanie Rozdział 10. Wystawy i pokazyZasady ogólne Wypożyczenia i polityka należytej starannościMontaż wystawy Pokazy na terenie muzeum Wypożyczenia wewnętrzne (przekazy)WystawyUbezpieczenia Wystawy objazdowe Koszty organizacji wystaw Podsumowanie Rozdział 11. Udostępnianie zbiorówZasady ogólneRóżne sposoby udostępniania Polityka Ocena ryzyka Pomieszczenia studyjneUdostępnienie obiektów w magazynachUdostępnienie wirtualnePodsumowanieBibliografia

 


— Historia i literatura faktu–

no tablice rejestracyjne
, rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
, co kupić w budapeszcie
, ile kosztuje doba w szpitalu
, impact polska
, ceny napoi 2021
, produkcja bydgoszcz
, informacje o rosji
, farma wiatrowa margonin
, formularz zus n 9
, ikea zbaszynek
, łopuszańska 12a

https://agnieszkaduzy.pl/specjalizacje/pomoc-prawna-on-line