Kubernetes Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych

20.65

Opis

Kubernetes jest czymś więcej niż platformą do orkiestracji kontenerów. W ciągu zaledwie kilku lat stał się najpopularniejszym i najbogatszym narzędziem do tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji w chmurze. Tak radykalna zmiana sposobu funkcjonowania systemów informatycznych wymaga przemodelowania podejścia i stylu pracy zespołów programistycznych. Jeśli jednak wypróbujesz Kubernetesa, przekonasz się, że bardzo upraszcza on tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie systemów rozproszonych. Jego twórcy, bazując na własnych wieloletnich doświadczeniach, zaprojektowali go od podstaw, aby zapewnić inżynierom wydajną, efektywną i przyjemną pracę.Ta książka jest przeznaczona dla początkujących i zaawansowanych użytkowników Kubernetesa. Dzięki niej osiągniesz nowe poziomy prędkości, zwinności, niezawodności i wydajności budowanych systemów. Opisano tu, jak działa orkiestrator klastrów Kubernetes oraz jak wykorzystać jego narzędzia i interfejsy API do usprawnienia procesów rozwoju, dostarczania i utrzymywania rozproszonych aplikacji. Wyjaśniono niezbędne szczegóły dotyczące aplikacji kontenerowych, uruchamiania i obsługi klastrów oraz wdrażania aplikacji w Kubernetesie. Przedstawiono sposoby integracji magazynów danych i rozszerzania platformy. Przydatnym podsumowaniem treści zawartych w książce jest kilka praktycznych przykładów tworzenia i wdrażania rzeczywistych aplikacji w Kubernetesie, a także omówienie metod organizowania aplikacji w systemie kontroli źródła.Najciekawsze zagadnienia:tworzenie i uruchamianie klastrów Kubernetesaprojektowanie aplikacji: kapsuły, usługi, narzędzia Ingress i obiekty ReplicaSetintegracja magazynów danych z kontenerowymi mikrousługamiobiekty specjalne: DaemonSet, Job, ConfigMap i tajne danepraktyczne przykłady tworzenia i wdrażania rzeczywistych aplikacji w KubernetesieKubernetes: systemy rozproszone mogą być skalowalne i niezawodne!Spis treści:PrzedmowaKubernetes: dedykacjaKto powinien przeczytać tę książkę?Dlaczego napisaliśmy tę książkę?Dlaczego zaktualizowaliśmy tę książkę?Kilka słów na temat aktualnego stanu aplikacji natywnych w chmurzePoruszanie się po tej książceZasoby onlineKonwencje stosowane w tej książceKorzystanie z przykładów koduPodziękowaniaRozdział 1. WprowadzeniePrędkośćWartość niemutowalnościDeklaratywna konfiguracjaSystemy samonaprawiające sięSkalowanie usługi i zespołów programistycznychRozłącznośćŁatwe skalowanie aplikacji i klastrówSkalowanie zespołów programistycznych za pomocą mikrousługSeparacja zagadnień dla zapewnienia spójności i skalowaniaZapewnianie abstrakcji infrastrukturyWydajnośćPodsumowanieRozdział 2. Tworzenie i uruchamianie kontenerówObrazy kontenerówFormat obrazu DockeraBudowanie obrazów aplikacji za pomocą DockeraPliki DockerfileOptymalizacja rozmiarów obrazuBezpieczeństwo obrazuWieloetapowe budowanie obrazówPrzechowywanie obrazów w zdalnym rejestrzeŚrodowisko wykonawcze kontenera DockeraUruchamianie kontenerów za pomocą DockeraOdkrywanie aplikacji kuardOgraniczanie wykorzystania zasobówOgraniczanie zasobów pamięciOgraniczanie zasobów procesoraCzyszczeniePodsumowanieRozdział 3. Wdrażanie klastra KubernetesInstalowanie Kubernetes w usłudze dostawcy publicznej chmuryGoogle Kubernetes EngineInstalowanie Kubernetes w Azure Kubernetes ServiceInstalowanie Kubernetes w Amazon Web ServicesLokalna instalacja Kubernetes za pomocą minikubeUruchamianie Kubernetes w DockerzeUruchamianie Kubernetes na Raspberry PiKlient KubernetesSprawdzanie statusu klastraWyświetlanie węzłów roboczych klastra KubernetesKomponenty klastraSerwer proxy KubernetesSerwer DNS KubernetesInterfejs użytkownika KubernetesPodsumowanieRozdział 4. Typowe polecenia kubectlPrzestrzenie nazwKontekstyPrzeglądanie obiektów interfejsu API KubernetesTworzenie, aktualizacja i niszczenie obiektów KubernetesDodawanie etykiet i adnotacji do obiektówPolecenia debugowaniaUzupełnianie poleceńInne sposoby pracy z klastramiPodsumowanieRozdział 5. KapsułyKapsuły w KubernetesMyślenie w kategoriach kapsułManifest kapsułyTworzenie kapsułyTworzenie manifestu kapsułyUruchamianie kapsułWyświetlanie listy kapsułSzczegółowe informacje o kapsuleUsuwanie kapsułyUzyskiwanie dostępu do kapsułyKorzystanie z przekierowania portówUzyskiwanie większej ilości informacji za pomocą dziennikówUruchamianie poleceń w kontenerze przy użyciu execKopiowanie plików do i z kontenerówKontrole działaniaSonda żywotnościSonda gotowościRodzaje kontroli działaniaZarządzanie zasobamiŻądania zasobów: minimalne wymagane zasobyŻądania i limityOgraniczanie wykorzystania zasobów za pomocą limitówUtrwalanie danych za pomocą woluminówUżywanie woluminów z kapsułamiRóżne sposoby używania woluminów z kapsułamiKomunikacja/synchronizacjaPamięć podręcznaTrwałe daneMontowanie systemu plików hostaUtrwalanie danych przy użyciu dysków zdalnychWszystko razemPodsumowanieRozdział 6. Etykiety i adnotacjeEtykietyStosowanie etykietModyfikowanie etykietSelektory etykietSelektory etykiet w obiektach APIEtykiety w architekturze KubernetesAdnotacjeDefiniowanie adnotacjiCzyszczeniePodsumowanieRozdział 7. Wykrywanie usługCo to jest wykrywanie usług?Obiekt ServiceDNS usługiKontrole gotowościUdostępnianie usługi poza klastremIntegracja z chmurąSzczegóły dla zaawansowanychPunkty końcoweRęczne wykrywanie usługkube-proxy i adresy IP klastraZmienne środowiskowe adresu IP klastraŁączenie z innymi środowiskamiCzyszczeniePodsumowanieRozdział 8. Równoważenie obciążenia HTTP przy użyciu IngressSpecyfikacja Ingress i kontrolery IngressInstalacja ContourKonfiguracja DNSKonfiguracja pliku lokalnych hostówPraca z IngressNajprostszy sposób użyciaUżywanie nazw hostaŚcieżkiCzyszczenieTechniki zaawansowane i pułapkiUruchamianie kilku kontrolerów IngressWiele obiektów IngressIngress i przestrzenie nazwPrzepisywanie ścieżekSerwowanie przez TLSInne implementacje IngressPrzyszłość IngressPodsumowanieRozdział 9. Obiekt ReplicaSetPętle uzgadnianiaRelacje między kapsułami i obiektami ReplicaSetAdaptowanie istniejących kontenerówPoddawanie kontenerów kwarantannieProjektowanie z wykorzystaniem ReplicaSetSpecyfikacja ReplicaSetSzablony kapsułEtykietyTworzenie obiektu ReplicaSetInspekcja obiektu ReplicaSetZnajdowanie ReplicaSet z poziomu kapsułyZnajdowanie zestawu kapsuł dla ReplicaSetSkalowanie kontrolerów ReplicaSetSkalowanie imperatywne za pomocą polecenia kubectl scaleSkalowanie deklaratywne za pomocą kubectl applyAutomatyczne skalowanie kontrolera ReplicaSetAutomatyczne skalowanie na podstawie wykorzystania procesoraUsuwanie obiektów ReplicaSetPodsumowanieRozdział 10. Obiekt DeploymentTwoje pierwsze wdrożenieWewnętrzne mechanizmy działania obiektu DeploymentTworzenie obiektów DeploymentZarządzanie obiektami DeploymentAktualizowanie obiektów DeploymentSkalowanie obiektu DeploymentAktualizowanie obrazu konteneraHistoria wersjiStrategie wdrażaniaStrategia RecreateStrategia RollingUpdateZarządzanie wieloma wersjami usługiKonfigurowanie ciągłej aktualizacjiSpowalnianie wdrażania w celu zapewnienia poprawnego działania usługiUsuwanie wdrożeniaMonitorowanie wdrożeniaPodsumowanieRozdział 11. Obiekt DaemonSetPlanista DaemonSetTworzenie obiektów DaemonSetOgraniczanie użycia kontrolerów DaemonSet do określonych węzłówDodawanie etykiet do węzłówSelektory węzłówAktualizowanie obiektu DaemonSetCiągła aktualizacja obiektu DaemonSetUsuwanie obiektu DaemonSetPodsumowanieRozdział 12. Obiekt JobObiekt JobWzorce obiektu JobZadania jednorazoweAwaria kapsułyRównoległośćKolejki roboczeUruchamianie kolejki roboczejŁadowanie do kolejkiTworzenie zadania konsumentaCzyszczenieObiekt CronJobPodsumowanieRozdział 13. Obiekty ConfigMap i tajne daneObiekty ConfigMapTworzenie obiektów ConfigMapUżywanie obiektów ConfigMapTajne daneTworzenie tajnych danychKorzystanie z tajnych danychWoluminy tajnych danychPrywatne rejestry DockeraOgraniczenia dotyczące nazewnictwaZarządzanie obiektami ConfigMap i tajnymi danymiWyświetlanie obiektówTworzenie obiektówAktualizowanie obiektówAktualizacja z plikuOdtworzenie i aktualizacjaEdytowanie bieżącej wersjiAktualizacje na żywoPodsumowanieRozdział 14. Model kontroli dostępu oparty na rolach w KubernetesKontrola dostępu oparta na rolachTożsamość w KubernetesRole i powiązania rólRole i powiązania ról w KubernetesCzasowniki określające możliwości w KubernetesRole wbudowaneAutomatyczne uzgadnianie wbudowanych rólTechniki zarządzania funkcją RBACTestowanie autoryzacji za pomocą narzędzia can-iZarządzanie funkcją RBAC w kontroli źródłaTematy zaawansowaneAgregowanie ról klastrowychWykorzystywanie grup do wiązańPodsumowanieRozdział 15. Integracja rozwiązań do przechowywania danych i KubernetesImportowanie usług zewnętrznychUsługi bez selektorówOgraniczenia usług zewnętrznych: sprawdzanie poprawności działaniaUruchamianie niezawodnych singletonówUruchamianie singletona MySQLDynamiczne przydzielanie woluminówNatywne magazyny danych Kubernetes z wykorzystaniem obiektów StatefulSetWłaściwości obiektów StatefulSetRęcznie zreplikowany klaster MongoDB z wykorzystaniem obiektów StatefulSetAutomatyzacja tworzenia klastra MongoDBTrwałe woluminy i obiekty StatefulSetOstatnia rzecz: sondy gotowościPodsumowanieRozdział 16. Rozszerzanie KubernetesCo znaczy rozszerzanie KubernetesPunkty rozszerzalnościWzorce tworzenia zasobówTylko daneKompilatoryOperatoryJak zacząćPodsumowanieRozdział 17. Wdrażanie rzeczywistych aplikacjiJupyterParseWymagania wstępneBudowanie serwera parse-serverWdrażanie serwera parse-serverTestowanie ParseGhostKonfigurowanie serwera GhostGhost + MySQLRedisKonfigurowanie instalacji RedisTworzenie usługi RedisWdrażanie klastra RedisZabawa z klastrem RedisPodsumowanieRozdział 18. Organizacja aplikacjiPodstawowe zasadySystemy plików jako źródło prawdyRola recenzji koduBramy i flagi funkcjiZarządzanie aplikacją w systemie kontroli źródłaUkład systemu plikówWersje okresoweKontrola wersji przy użyciu gałęzi i znacznikówKontrola wersji przy użyciu katalogówKonstruowanie aplikacji w sposób umożliwiający jej rozwój, testowanie i wdrażanieCeleProgresja wydaniaZnacznik kontrolnyEtapy i wersjeParametryzacja aplikacji za pomocą szablonówParametryzacja przy użyciu narzędzia Helm i szablonówParametryzacja systemu plikówWdrażanie aplikacji na całym świecieArchitektura umożliwiająca wdrażanie aplikacji na całym świecieImplementacja wdrożenia światowegoPulpity i monitorowanie wdrożeń światowychPodsumowanieDodatek A Budowanie klastra Raspberry Pi KubernetesLista częściFlashowanie obrazówPierwsze uruchomienie: węzeł głównyKonfigurowanie sieciDodatkowe zadaniaInstalowanie KubernetesKonfigurowanie klastraKonfigurowanie ustawień sieciowych klastraKonfigurowanie GUIPodsumowanieO autorachKolofon

 


— Informatyka–

amortyzacja metodą liniową
, dania kierunkowy
, waluta w norwegi
, największe rondo w polsce
, deklaracja eksportowa
, gorlice kraków voyager
, zpz lublin
, energia elektryczna gtu
, pkd 68.20.z

yyyyy