że rachunkowość kreatywna nie jest pojęciem tożsamym z oszustwem księgowym. W ramach prowadzonych analiz oraz krytycznego przeglądu literaturowego dokonano klasyfikacji przestępstw gospodarczych ze szczególnym określeniem skali

Opis

model Benforda oraz model Beneisha

 


-którego skuteczność w polskich realiach gospodarczych zweryfikowany na próbie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W książce przedstawiono także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie księgowych i biegłych rewidentów. W ramach badań ankietowych sprawdzono- jak jest rozumiane pojęcie kreatywnej rachunkowości-jak również próbowano zbadać skalę dokonywanych manipulacji finansowo-księgowych. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie do rozważań Rozdział 2. Rachunkowość i jej atrybuty 2.1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.2. Od pomiaru wartości do ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych 2.3. Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe 2.4. Pojęcia określające negatywne praktyki księgowe 2.5. Definicja oszustwa księgowego Rozdział 3. Klasyfikacja i przykłady przestępstw gospodarczych i oszustw księgowych 3.1. Analiza wybranych przypadków międzynarodowych oszustw księgowych 3.2. Oszustwa księgowe w polskiej praktyce gospodarczej 3.3. Odpowiedzialność za oszustwa księgowe 3.4. Klasyfikacja oszustw księgowych Rozdział 4. Systematyka technik oszustw księgowych 4.1. Niewłaściwe ujmowanie przychodów 4.1.1. Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem uznawania przychodu 4.1.2. Rozliczanie przychodów w czasie 4.2. Sprzedaż z klauzulą odkupu 4.3. Wadliwe aktywowanie kosztów 4.3.1. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne 4.3.2. Środki trwałe w budowie 4.3.3. Skutki wadliwego aktywowania kosztów 4.4. Manipulowanie nakładami na remonty i ulepszenia 4.5. Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi 4.6 Manipulacje związane z rezerwami-

13 godzin temu
, kursy księgowości lublin
, pażp kontrolerzy
, jak rośnie żurawina w lesie
, norma godzinowa maj 2021
, ceny pampersów
, zaskroniec rybołów w polsce
, koronawirus 26 stycznia 2022
, 0540 ulga na start
, rupia
, baryłka kurs
, ceny biletow na skoki zakopane 2021

yyyyy