Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu

32.56

Opis

Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu

Książka Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu to przede wszystkim podręcznik dla logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów integracji sensorycznej. Pozwala na poszerzenie lub zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju motorycznego, kształtowania się mowy i jej zaburzeń oraz zasad karmienia i wprowadzania pełnowartościowej diety u dzieci, od niemowląt poczynając. Publikacja oparta jest na najnowszych doniesieniach ze światowej i polskiej literatury oraz na doświadczeniach autorek w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami neurorozwojowymi.Dzięki temu jej zawartość merytoryczna wykracza poza ramy programu studiów z zakresu logopedii i neurologopedii, integracji sensorycznej oraz innych kierunków psychologiczno-pedagogicznych. Stanowi więc kompendium wiedzy nie tylko dla studentów. Autorki przedstawiają wzajemne powiązania i zależności funkcjonalne wymienionych obszarów rozwojowych w aspekcie neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Punkt wyjścia stanowi charakterystyka zaburzeń sensomotorycznych dotyczących karmienia, wybiórczej diety i rozwoju mowy według teorii integracji sensorycznej.Czytelnik znajdzie w książce wskaźniki dysfunkcji, określone procedury diagnostyczne i terapeutyczne oraz ćwiczenia do domowego programu terapii. Układ graficzny (tabele, ilustracje, wyróżnienie istotnych fragmentów tekstu, indeks oraz kolorowe plansze do ćwiczeń) pozwoli czytelnikowi łatwiej i szybciej przyswoić oraz utrwalić najważniejsze zagadnienia przydatne w praktyce zawodowej. ?Książka jest bardzo potrzebna i cenna ze względu na swój charakter oraz zawarty w niej materiał.Na pewno będzie użyteczna dla profesjonalistów, ale także rodziców zaangażowanych w proces wychowawczy swojego dziecka?. dr Krzysztof Szamburski psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej ?Niezwykle cenne jest w tej publikacji zebranie najnowszej wiedzy teoretycznej z zakresu różnych nauk i połączenie jej z propozycjami praktycznych oddziaływań. Autorki wnikliwie scharakteryzowały wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na karmienie i wybiórcze jedzenie oraz na rozwój mowy dziecka w ścisłym powiązaniu z fizjologicznymi, motorycznymi i behawioralnymi uwarunkowaniami.Książka może pomóc w odkryciu i zrozumieniu procesów, które leżą u podłoża złożonych problemów z jedzeniem i mówieniem, postawić właściwą diagnozę i zaplanować skuteczną terapię. Jest napisana językiem odpowiednim zarówno dla specjalistów, jak i nauczycieli czy rodziców?. Ewa Rycombel neurologopeda, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutka treningu słuchowego Neuroflow.

 


— Zdrowie i diety–

restauracje praga czechy
, 89 dolarów ile to zł
, internet telekomunikacja polska
, płaca 2022 kalkulator
, niemcy w argentynie
, moja norwegia oferty pracy
, cit 10 z
, ludność norwegii
, paulina krajewska
, czy po badaniach okresowych trzeba wrócić do pracy
, pit-28 czego dotyczy
, polskie gry 2019
, porównanie armii świata
, kusio bartoszyce
, pepco kraj pochodzenia
, prace badawczo-rozwojowe przykłady
, kraj graniczący z arabią saudyjską i irakiem
, weekend w stambule

yyyyy