Sny o potędze

43.41

Opis

Adam Danek wziął na swój warsztat naukowy problematykę imperialną w polskiej myśli politycznej pierwszej połowy XX w. Podjął się zatem omówienia tematyki, która na „pierwszy rzut oka” wydawałaby się nieco zaskakująca, żeby nie użyć określenia „egzotyczna” (w znaczeniu: osobliwa). Jak to bowiem możliwe, że w Polsce międzywojennej – która po wielu latach zaborów odzyskała dopiero w 1918 r. niepodległość – pojawiły się już niemal na samym początku jej istnienia ciągoty imperialne? Nasz kraj stanął przecież wtedy przed znacznie ważniejszymi wyzwaniami związanymi z odbudową swej państwowości. (…) Znamienne, że mimo to niejednemu naszemu ówczesnemu intelektualiście i politykowi marzyła się wielka Polska.Prof. dr hab. Marek MaciejewskiZamiarem autora książki jest zestawienie i analiza idei politycznych formułowanych przez myślicieli i działaczy ugrupowań politycznych w Polsce pierwszej połowy XX wieku, które autor określa mianem polskiego imperializmu. Autor zastrzega, iż przy tym wszystkim jego zamiarem jest takie ujęcie problematyki imperializmu, które operowałoby tym terminem jako opisowym i niewartościującym, w sposób pozbawiony momentów ideologicznych czy emocjonalnych.Książka Adama Danka niewątpliwie wypełnia lukę obecną w rodzimej literaturze naukowej. Nie było dotąd pracy, która usiłowałaby omówić te zagadnienia w sposób kompleksowy (…). Generalnie bowiem omówienia i analizy polskich projektów imperialnych pojawiały się dotąd zazwyczaj w pracach przyczynkarskich, dotyczących myśli czy działalności poszczególnych ideologów, myślicieli i środowisk politycznych. Brak jednak było syntetycznego ujęcia tej problematyki w całokształcie polskiej myśli politycznej, ponadto specyfiką ujęcia Danka jest to, iż analizuje on myśl polityczną omawianych przez siebie postaci oraz środowisk jako właśnie imperialną sensu stricto.Dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ

 


— Historia i literatura faktu–

prom z gdańska do nynashamn
, ewelina kiedys
, marcin wojda
, kiedy pelnia marzec 2022
, baraki budowlane używane
, szła czy szedła
, oświadczenie o rezydencji podatkowej urząd skarbowy
, brak winiety czechy
, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
, odyseusz rejestracja czy warto
, rozklad mks skarzysko
, wrzesien liczba godzin
, odsetki od kredytu księgowanie
, mapy offline android
, forum krapkowice
, chiński polski
, park pomerania
, więcej informacji
, star foods
, polska organizacja turystyczna wieliczka
, amortyzacja srodkow trwalych

radca prawny od rozwodów