Kraków – Lwów Xiii. Biblioteki Xix-Xx W

21.12

Opis

Seria studiów Kraków—Lwów, ukazująca się od ponad dwudziestu pięciu lat, została podzielona na trzy cyle tematyczne prezentujące w osobnych tomach zagadnienia książek, czasopism i bibliotek XIX i XX wieku. W niniejszym tomie, poświęconym bibliotekom Krakowa i Lwowa, zawarto trzynaście zróżnicowanych tematycznie tekstów, poruszających kwestie dotychczas niezbadane i przynoszące nowe spojrzenie na podejmowane problemy badawcze. Teksty o charakterze przeglądowym i syntetycznym dotyczą głównie historycznych zbiorów instytucjonalnych i prywatnych XIX i XX wieku, ale także podejmują rozważania nad współczesnymi problemami bibliotek akademickich Krakowa i Lwowa. Osobną grupę publikacji stanowią artykuły traktujące o życiu i pracy wybitnych osobowości związanych ze środowiskiem bibliotekarskim Galicji: Jana Czubka, Władysława Wisłockiego i Stanisława Wasylewskiego. Dopełnieniem tomu jest szkic przeglądowy odnoszący się do rozwoju badań nad proweniencjami starych druków w zbiorach polskich bibliotek.

 


— Literatura podróżnicza i przewodniki–

mój jest ten kawałek podłogi 2019
, jedzenie na r
, dwa gołębie
, newa sc
, 500 koron szwedzkich
, zmiana warunków zatrudnienia
, podatek liniowy koszty
, krzysztof poradzisz kraków
, jak zgłosić dziecko do zus
, weekend majowy 2019 polska
, polski ład zmiany od lipca 2022

yyyyy