Bezpieczeństwo ekonomiczne polityka, finanse i..

47.52

Opis

Monografia naukowa.Celem publikacji jest interdyscyplinarne ukazanie szerokiego spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym w wymiarze instytucjonalno-politycznym, finansowym, społecznym, innowacyjnym oraz technologicznym.Monografia powstała jako wynik aktualnie podejmowanych prac badawczych jej autorów i stanowić może inspirujące źródło rozważań na temat kształtowania zrównoważonego rozwoju.Publikacja stanowi ważną pozycję dla czytelników, których zainteresowania naukowe dotyczą roli państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wpływu postępu technologicznego i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy.Walorem publikacji jest różnorodność tematyki poszczególnych rozdziałów. Ich autorami są osoby o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym. Monografia powstała we współpracy z 25 naukowcami, którzy reprezentują następujące ośrodki badawcze:- Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hryhoryja Skoworody w Perejasławiu Chmielnickim,- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,- Uniwersytet Gdański,- Uniwersytet Jagielloński,- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,- Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,- Uniwersytet w Białymstoku.

 


— Pozostałe poradniki–

wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2022
, strajki kontrolerow lotu
, podzial ukrainy
, autostrada a4 cennik gliwice-wrocław aplikacja
, najlepsze stoki w polsce
, brenntag jankowice
, ograniczenia we włoszech

yyyyy